Gratis datasupport

GRATIS datasupport på Twitter! Korta frågor – Korta svar 😉
 
Följ @datasupporten och se andras frågor och supportens svar även om du själv inte behöver support just nu. 
  
Välkommen med din fråga!