Dokument Utifrån 1984 – Herbert Söderström dömer ut hemdatorer

Herbert Söderström spår framtiden om hemdatorer. Det blev inte riktigt som Herbert trodde vilken han även fick uppleva. Han levde till 2002 och fick inte bara uppleva hemdatorrevolutionen utan även web och internet.

”Själv har jag haft dator hemma i snart fyra år och jag hittar ingen som helst privat använding av det”.

1995 gör Alexander Bard en betydligt mer kvalificerad framtidsutsikt: