Skicka krypterad e-post superenkelt med Poosty

Skicka krypterad e-post med Poosty
Skicka krypterad e-post med Poosty

När skickade du ett krypterat meddelande via internet senast?

Ovetande kanske du gör det dagligen via Skype eller andra tjänster som krypterar meddelanden. Din vanliga e-post är däremot till stora delar helt okrypterad.

Även om anslutningen mellan din e-postklient och din operatörs server är krypterad är kanske inte vägen meddelandet tar för att nå din mottagare krypterad. Något säkrare är det att skicka e-post inom samma system som t ex Hotmail eller Gmail eftersom dom numera krypterar förbindelsen mellan din webbläsare och deras system. Men, så fort du skickar till någon som sitter utanför bryts den krypterade överföringskedjan.

Vanlig e-post kan jämföras med att skicka vykort. Alla som ser meddelandet på vägen till slutmottagaren kan också läsa det – precis som brevbäraren eller den som sorterar post någostans mellan avsändare och mottagare.

Med Poosty löser man detta på ett mycket enkelt sätt. Poosty är varken en unik eller ny typ av tjänst (Hushmail är en gammal klassiker i sammanhanget) men dom har löst det på ett snyggt och enkelt sätt. Man skickar och läser all e-post via webbläsare inloggad på poosty.com. Det är endast notifieringar som går till din vanliga e-postadress och mobiletelefon som du kopplar till Poosty. Dessutom finns tjänsten på svenska. Inte så överraskande då tjänsten är utvecklad av svenskar.

Poosty är gratis om man bara använder basfunktionalitet. För extra funktioner med läskvitton etc via SMS kostar det lite, med betoning på lite. Det är ingen dyr tjänst om man behöver ett enkelt system för att skicka krypterad e-post.

Men man kan ju skicka krypterad e-post med PGP. Helt gratis dessutom. Och säkrare. Ja, det kan ”man”. Ja, det är kanske säkrare också. Men det krävs en del pill och förståelse för hur PGP-kryptering och utväxling av nycklar fungerar. PGP är utmärkt men det är långt ifrån lika enkelt som att inom ett par minuter skicka ett krypterad meddelande till någon som av olika skäl inte kan använda PGP. För den som inte är IT-kunnig blir man inte så mycket klokare av denna korta introduktion av PGP på Wikipedia. Man behöver välja version och hur man skall integrera det i sin e-postmiljö osv. PGP rekommenderas absolut – för den som har möjlighet och kunskap. Mer om det i ett framtida inlägg. 

Tänk tillbaka en stund på allting som du har skickat via e-post dom senaste 10-15 åren, kanske tiotusentals meddelanden, inklusive bifogade filer och dokument. Rena vansinnet att allt detta skickats okrypterat, eller? 🙂 Alla dessa kontrakt, offerter, affärskommunikation, myndighetspost, privata brev och hemligheter av olika slag. PGP och andra tjänster har funnits där hela tiden. Gratis eller väldigt billigt. 

Nästa meddelande kanske blir krypterat..?

 

 

 

Ett svar på ”Skicka krypterad e-post superenkelt med Poosty”

  1. Om vi antar att Sveriges befolkning anser att vi skall kunna skddya sig mot angrepp fre5n luften, hur kan man de5 snabbt och kostnadseffektivt f6ka luftve4rnsff6rme5gan hos de Svenska ff6rbanden?Bygg luftve4rnets ff6rme5ga pe5 de ledningsplatser som redan finns eller som e4r under inff6rande (StriE 97 och TCC/GBADOC) samt de befintliga 3-D sensorerna UndE 23 och PS 91 (vilken e4ven utgf6r en eldenhet). Luftve4rnsfunktionen bf6r i framtiden bara anskaffa system som har ff6rme5gan att beke4mpa me5l varvet runt, som inte kre4ver fri sikt och som har verklig flerme5lsff6rme5ga. Detta reducerar drastiskt antalet eldenheter som behf6vs ff6r att lf6sa en skyddsuppgift. Denna typ av system har billiga lavetter med liten bemanning. Exempel pe5 ne5gra system som uppfyller dessa krav e4r IRIS-T SL, ASTER, NASAMS/AMRAAM.Fatta det strategiska beslutet att luftve4rnet och marinen he4danefter alltid skall ha ff6rme5ga att skjuta samma typ av robotar som flygvapnet anve4nder som jaktrobotar. Detta ger en bra ff6rme5ga att klara me4ttnadsanfall med kryssningsrobotar, (och sjf6me5lsrobotar) pe5 avste5nd 10-15 km avste5nd. Dessa system har totalt sett en le5g kostnad, genom att utskjutningsanordningen e4r billig, kostnaderna sjunker genom mf6jligheter till stf6rre samordnade inkf6p. Vidare se5 kan luftve4rnet och marinen pe5 detta se4tt utnyttja flygvapnets befintliga underhe5llsorganisation ff6r robotarna.Erse4tt RBS 97 (Hawk) med ett nytt medelre4ckviddigt system t.ex. IRIS-T SL eller AMRAAM ER vilka be5da har en re4ckvidd pe5 ca 40 km, varvet runt. Dessa system kre4ver avseve4rt mindre bemanning e4n RBS 97 och skddyar en ca 3 ggr se5 stor yta genom att systemen kan skjuta varvet runt.Stridsfordon 90 e4r utrustat med Bofors 40 mm luftve4rnsautomatkanon. Ge ledningssystemet (SLB) till stridsfordon 90 mf6jlighet att ta emot invisning fre5n luftve4rnets radarstationer samt fre5n FM-Broadast (Lulis). Denna e5tge4rd kan ge luftff6rsvaret tillge5ng till ett par hundra eldenheter under ett ff6rbeke4mpningsskede innan pansarbataljonerna behf6vs ff6r markstrid. c5tge4rden f6kar ff6rme5gan mot helikoptrar, le5ngsamtge5ende flyg och olika typer av obemannade farkoster samt minskar risken ff6r ve5dabeke4mpning av eget flyg och helikoptrar. Pe5 sikt:Anff6rskaffa ett lvsystem med le5ng re4ckvidd (>100 km) vilket be5de bf6r ha kapacitet mot flyg och mot vissa typer av TBM. Denna typ av system skulle kunna anve4ndas i samverkan med jaktflyget, vilket avseve4rt skulle ff6rsve5ra ff6r motste5ndarens flyg de5 han me5ste ta he4nsyn till tve5 olika typer av vapensystem. Den he4r typen av lv-system skulle tillff6ra ff6rsvaret en ff6rme5ga mot TBM ne5got som hitintills saknats. Exempel pe5 denna typ av system, franska ASTER 30/SAMP-T.Le5t ff6rsvarsindustrin fortse4tta inge5 i samarbetsprojekt ange5ende nya jaktrobotsystem, utnyttja de4rvid den kompetens man har skaffat sig fre5n Bamse-projektet med att konstruera startmotorer ff6r att de4rmed ge jaktrobotarna (t.ex Meteor) le5ng re4ckvidd e4ven om de avfyras fre5n marken.Vidare bf6r ff6rsvarsindustrin studera ett kostnadseffektivt se4tt att beke4mpa den allt f6kande me4ngden styrda vapen och UAV:er. Laser kan vara en se5dan metod.// MG

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *